بنام خدا

با عرض سلام و ادب حضور بازدیدکنندگان محترم.

لیست کتب موجود در دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری واقع در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در فایل ذیل حضورتان ارائه می گردد. در صورتی که بخواهید کتابی را امانت بگیرید، باید از لیست پیوست شماره کتاب را یادداشت و برای دریافت کتاب به دفتر نهاد مراجعه فرمایید.

فایل ها