1 ـ حجت الاسلام حیدریان:

  از بدو تاسیس دفتر نهاد در دانشگاه آزاد استان چهارمحال و بختیاری تا مرداد ماه سال 86

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

2 ـ دکتر نادر پور ارشد:                                                                                                                                                                  

 متولد: سال 1351 

ایشان از سال 1382 به عنوان عضو هیأت علمی در گروه حقوق مشغول به خدمت شدند.

در سوابق مسئولیت های نامبرده؛ مدیر گروه حقوق، رئیس دفتر فرهنگ و معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد است.

ایشان از اول شهریور سال 1386 تا بهمن همان سال؛ دبیر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری بودند.

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

3 ـ دکتر محمد قاسمی پیر بلوطی    

دبیر دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد استان چهارمحال و بختیاری

دکتر قاسمی در سال 1348 در روستای پیربلوط از توابع شهرستان شهرکرد به دنیا آمد

وی تحصیلات ابتدایی خود را در دبستان پیربلوط به پایان رساندند و دوران اول و دوم راهنمایی

را در مدرسه راهنمایی شبانه روزی منصور کوهی و سوم راهنمایی را در مدرسه راهنمایی جهاد شهرکرد

به پایان رساندند.

ایشان دیپلم خود را در سال 1366 در رشته ادبیات و علوم انسانی دبیرستان شهید استکی شهرکرد و  مدرک کارشناسی خود را در رشته روانشناسی بالینی در سال 1370  از دانشگاه اصفهان اخذ نمودند و در سال 1373 دوره کارشناسی ارشد خود را در رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران به پایان رساندند.

ایشان از سال 1377 به عنوان عضو هیأت علمی در گروه های مشاوره و راهنمایی و علوم تربیتی مشغول به خدمت شدند و سپس در دوره ی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات فارغ التحصیل شدند.

در سوابق مسئولیت های نامبرده؛ مدیر گروه مشاوره و راهنمایی، معاون دانشجویی و معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد است. ایشان به عنوان مشاور در بخش خدمات روانشناسی، مشاوره خانواده، مشاوره ترک اعتیاد، مشاوره تربیتی و تحصیلی در مرکز مشاوره دانشگاهی استان، سازمان بهزیستی و مراکز خصوصی سابقه ی فعالیت دارند.

ایشان از اول بهمن سال 1386 تا 20 تیر 1399؛ دبیر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری بودند.