♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

در استان چهارمحال و بختیاری اولین طرح ضیافت اندیشه در سال 1391 و با مشارکت دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان و با مدیریت و اجرای دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهرکرد و حضور استادان از تمام دانشگاه های استان در دانشگاه شهرکرد برگزار گردید.

 

 

 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

در سال 1392 دومین دوره ی طرح ضیافت اندیشه استادان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد و با مدیریت و اجرای دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی استان برگزار گردید. این دوره ی ضیافت اندیشه در دهه اول ماه مبارک رمضان (19 الی 28 تیر) برگزار گردید. در این دوره، سه موضوع اندیشه سیاسی اسلام، تاریخ تمدن اسلامی و اخلاق علمی و حرفه ای ارائه گردید. در این دوره؛ 71 نفر از استادان دانشگاه شهرکرد، 71 نفر از استادان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 96 نفر از استادان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد و 10 نفر از استادان دیگر دانشگاه های آزاد استان  و 4 نفر از دانشگاه پیام نور استان، یعنی جمعا 252 نفر از استادان حضور داشتند. در این طرح استادان به 6 گروه تقسیم و در 6 کلاس حضور یافتند.

مدرسان مدعو در این دوره به تفکیک موضوع:

1 ـ برای موضوع اندیشه سیاسی اسلام و مبانی انقلاب اسلامی(سطح 1)؛ حجج اسلام دکتر احمد رهدار و سید رضا فقیهی دعوت شده بودند.

2 ـ برای موضوع تاریخ و تمدن اسلامی(سطح 1)؛ حجت الاسلام دکتر حبیب الله بابایی و دکتر محمد باغستانی دعوت شده بودند.

3 ـ برای موضوع اخلاق علمی و حرفه ای(سطح 1)؛ حجج اسلام دکتر محمدتقی اسلامی و سید احمد میرحسینی دعوت شده بودند.

 

 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

اما با توصیه مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی دوره های بعدی طرح ضیافت اندیشه به صورت دانشگاهی برگزار گردید.

سومین طرح ضیافت اندیشه استادان در سال 1393 از تاریخ یکم الی ششم شهریور با حضور 77 نفر از استادان دانشگاه های آزاد استان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد برگزار گردید. در این دوره دو موضوع اخلاق علمی و حرفه ای (سطح 2)  و اصول تعلیم و تربیت اسلامی(سطح 1) ارائه شد. که مدرسان مدعو برای موضوعات ارائه شده عبارت بودند از:

1 ـ حجت الاسلام سید صادق پیشنمازی برای موضوع اصول تعلیم و تربیت اسلامی(سطح 1)

2 ـ دکتر محمد فتحعلی خانی برای موضوع اخلاق علمی و حرفه ای (سطح 2)

 

 

 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

چهارمین طرح ضیافت اندیشه استادان در سال 1394 از تاریخ دوم الی ششم شهریور و با حضور 56 نفر از استادان دانشگاه های آزاد استان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد برگزار گردید. در این دوره نیز دو موضوع  تاریخ علم و تمدن اسلامی (سطح 2) و اخلاق علمی و حرفه ای (سطح 3) ارائه گردید.

مدرسان مدعو برای موضوعات ارائه شده عبارت بودند از:

1 ـ دکتر سید علیرضا واسعی جهت  موضوع تاریخ علم و تمدن اسلامی (سطح 2)

2 ـ دکتر سعید  نظری توکلی جهت موضوع اخلاق علمی و حرفه ای (سطح 3)

 

 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

پنجمین دوره ی طرح ضیافت اندیشه استادان در دو تاریخ یعنی از تاریخ 29 الی 31 خرداد ماه 1395 (12 الی 14 مام مبارک رمضان) موضوع تاریخ علم و تمدن اسلامی (سطح 3) و دعوت از دکتر حسین عزیزی و همچنین از تاریخ یکم الی سوم تیرماه 1395 (15 الی 17 ماه مبارک رمضان)موضوع اخلاق علمی و حرفه ای (سطح 3) و دعوت از دکتر امیر خواص در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد برگزار گردید.

 

 

 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

ششمین دوره ی طرح ضیافت اندیشه استادان در تاریخ 13 و  14 بهمن ماه 1397 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد برگزار گردید. در این سال یک موضوع ـ اندیشه سیاسی و مبانی انقلاب اسلامی(صورت و سیرت انقلاب اسلامی) ـ ارائه گردید و برای مدرس این دوره از آقای دکتر علیرضا ذاکر اصفهانی دعوت گردید. در این دوره 46 نفر از استادان دانشگاه های آزاد استان حضور داشتند.

 

 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

هفتمین دوره ی طرح ضیافت اندیشه استادان در تاریخ 1 و 2 بهمن 1398 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد برگزار گردید. در این دوره نیز یک موضوع با عنوان اندیشه سیاسی و مبانی انقلاب اسلامی (انقلاب اسلامی، جهان امروز و افق های آینده با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب) ارائه گردید و از حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد رهدار برای تدریس این موضوع دعوت به عمل آمد.

 

 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

هشتمین دوره ی طرح ضیافت اندیشه استادان  به علت شیوع ویروس کووید 19 و بیماری کرونا به صورت غیر حضوری برگزار گردید. این دوره از تاریخ 11 مرداد الی 20 مرداد به صورت روزانه از ساعت 11:30 از 13 در فضای مجازی اسکای روم برگزار شد. موضوع انتخاب شده یرای این موضوع اخلاق علمی و حرفه ای ( سبک زندگی دینی) بود و مدرس دوره نیز حجت الاسلام والمسلمین دکنر سیدمحمد میرهاشمی بودند. در این دوره 45 نفر ازاستادان دانشگاه های آزاد اسلامی استان حضور داشتند.