مسابقه کتابخوانی رفیق خوشبخت ما
به مناسبت اولین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی برگزار می شود

مسابقه کتابخوانی رفیق خوشبخت ما

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه های آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری ، به مناسبت اولین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، مسابقه کتابخوانی ویژه دانشجویان دانشگاه برگزار می نماید.