راهيابي دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي چهارمحال و بختياري به جشنواره ملي قرآن و عترت
بقايي شهرکي خبر داد؛

راهيابي دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي چهارمحال و بختياري به جشنواره ملي قرآن و عترت

دبير شوراي قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامي استان چهارمحال بختياري از راهيابي دانشجوي اين دانشگاه به سي و پنجمين جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان سراسر کشور خبر داد.